Konstruktiv konflikthantering i förskolan

DSpace Repository

Konstruktiv konflikthantering i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konstruktiv konflikthantering i förskolan
Author Rosmark, Anna
Date 2012
Swedish abstract
Genom mitt examensarbete har jag fört samman barns tankar om konflikter och konflikthantering, med befintliga konflikthanteringsmetoder. Detta för att uppnå mitt syfte om att få en fördjupad insikt i, och kunskap om, hur femåriga barn löser konflikter. Jag tog, genom intervjuer, reda på hur barn löser konflikter och vidareutvecklade sedan deras strategier genom att föra samman dem med redan befintliga konflikthanteringsmodeller. Min tanke var att det, för att lösa eller på annat vis bearbeta barns konflikter, är till stor fördel att utgå från barnens egna tankar. Vem vet bättre hur barn brukar lösa konflikter än de själva? Men, trots att barn har många finurliga sätt att lösa konflikter på, kom jag i min slutsats fram till att barn ofta behöver en trygg vuxen, gärna med kunskaper inom konflikthantering, som kan stötta dem under konfliktsituationer. Anledningen till att jag valde just konflikthantering som forskningsfråga är mängden av destruktiva konflikter och den stora delen obearbetade konflikter jag kommit att bevittna ute i olika förskolor. Problemet i konfliktsituationerna jag bevittnade var ofta min oförmåga att hantera dem. Under arbetet med examensarbetet strävade jag därför efter att öka mina kunskaper om konflikthantering så att jag sedan skulle kunna leda barngrupper i en fredlig miljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Konflikt
Konflikthantering
Konflikthanteringsmetod
Handle http://hdl.handle.net/2043/14538 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics