Oral changes caused by tobacco free snuff

DSpace Repository

Oral changes caused by tobacco free snuff

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Oral changes caused by tobacco free snuff
Author Axéll, Tony ; Zätterström, Ulf ; Warfvinge, Gunnar
Date 2012
Swedish abstract
En 62-årig man remitterades för undersökning och behandling av en förändring i munslemhinnan innanför överläppen och som orsakats av påsförpackad tobaksfri snusprodukt (ONICO®, Swedish Match). Såväl den kliniska som den histopatologiska bilden var identisk med den man finner vid förändringar orsakade av tobaksbaserade påsförpackade snusprodukter. Patienten ombads att under en treveckorsperiod ändra applikation av snuset från vänster till höger sida. Efter dessa tre veckor hade förändringen helt försvunnit på vänster sida och en ny liknande den ursprungliga uppstått på höger sida.
Link http://www.som.nu/files/Orafacial_Medicin_nr_2_201... (external link to publication)
Publisher Svensk förening för orofacial medicin (SOM)
Host/Issue Orofacial Medicin;2
Volume 2
ISSN 2000-9070
Pages 28-31
Language eng (iso)
Subject Leukoplakia
Smokeless tobacco
Snuff
Snuff-induced changes
snus
Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/14546 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics