Risbastun i banken och mordet på Ahirab : homoerotik och estetik i Heidenstams brev till Levertin

DSpace Repository

Risbastun i banken och mordet på Ahirab : homoerotik och estetik i Heidenstams brev till Levertin

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Risbastun i banken och mordet på Ahirab : homoerotik och estetik i Heidenstams brev till Levertin
Author Sarrimo, Cristine
Date 2005
Swedish abstract
Homoerotiska föreställningar och strukturer i Heidenstams brev till Levertin undersöks och sätts i relation till gestaltningen av karaktären Ahirab i Heidenstams roman Hans Alienus.
Link http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/issue/view/6... (external link to publication)
Publisher Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap
Host/Issue Tidskrift för litteraturvetenskap;3
Volume 34
ISSN 1104-0556
Language swe (iso)
Subject Heidenstam
Homoerotik
Levertin
Författarbrev
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14588 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics