Farmakologisk retention – En systematisk litteraturöversikt

DSpace Repository

Farmakologisk retention – En systematisk litteraturöversikt

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Farmakologisk retention – En systematisk litteraturöversikt
Author Petrén, Sofia ; Geer de, Emelie ; Subraian, Jaqueline ; Sonesson, Mikael
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att skapa översikt av metoder och substanser för ”farmakologisk retention” efter ortodontisk behandling via injicering lokalt eller systemiskt samt undersöka kvalitén i dessa studier. Substanserna som undersöktes var Bisphosphonat, Relaxin, Bone morphogenetic protein (BMP), Anti-VEGF and Simvastatin. För den systematiska genomgången av litteraturen användes databaserna PubMed/Medline och Cochrane Library . Två personer granskade abstract utifrån inklusions/exklusionskriterier. Sökningen resulterade i 22 studier på djur. Efter inklusion/exklusion kvarstod sju studier som delades upp i lokal respektive systemisk administration. Lokal eller systemisk injicering av farmakologiska substanser visade sig minska recidiv hos försöksdjur där tänder roterats eller tippats. Underlaget är emellertid begränsat och ytterligare forskning krävs. Studier som långsiktigt undersöker substansernas effekt behövs, liksom studier på eventuell systemisk påverkan.
Language swe (iso)
Subject ortodonti
retention
biologiska substanser
Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Note Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012
Handle http://hdl.handle.net/2043/14607 Permalink to this page
Link http://www.tandlakarforbundet.se/Riksstamman/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics