Det finns inget mera svenskt än IKEA, men vi är alla lika olika

DSpace Repository

Det finns inget mera svenskt än IKEA, men vi är alla lika olika

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Det finns inget mera svenskt än IKEA, men vi är alla lika olika
Author Jönsson, Sandra ; Muhonen, Tuija ; Lindqvist Scholten, Christina ; Wigerfelt, Anders
Date 2012
English abstract
Ska ledarskap betraktas som en företeelse som är flytande till sin karaktär och som ändrar form beroende på trender och sammanhang eller finns det distinkta drag i hur ledarskap och chefskap utvecklas? En del forskare hävdar att det finns en universell ledarstil som är effektiv oavsett den kulturella kontexten (Arvonen and Ekvall, 1999), medan andra påstår att ledarskap är kulturellt betingat (Hofstede, 1980; 2001). Den ökande globaliseringen har medfört ett behov för organisationer att förstå ”nationella” särdrag för att effektivt bedriva verksamhet i olika länder, vilket har lett till växande intresse för korskulturella managementstudier. Genom denna typ av studier finns det en risk att det signaleras ett statiskt förhållningssätt till begreppet ”kultur” som ofta tenderar att överordna ett västerländskt perspektiv över andra.
Pages 2
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Makt, Myter och Motstridigheter - Utmaningar i dagens arbetsliv, 11-13... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/14636 Permalink to this page
Link http://falf.se/konferens2012/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics