Stöd och trygghet - En studie av specialpedagogik och klassrumsklimat

DSpace Repository

Stöd och trygghet - En studie av specialpedagogik och klassrumsklimat

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stöd och trygghet - En studie av specialpedagogik och klassrumsklimat
Author Andersson, Christopher ; Lidé, Moses
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med studien är att redovisa hur elever och lärare förhåller sig till det stöd en ADHD diagnostiserad elev får i skolan. Av intresse var också att redogöra för hur klassrumsklimatet påverkas av detta stöd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject ADHD, Klassrumsklimat, specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/14698 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics