Change or paradigm shift in the Swedish preschool?

DSpace Repository

Change or paradigm shift in the Swedish preschool?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Change or paradigm shift in the Swedish preschool?
Author Jönsson, Ingrid ; Sandell, Anna ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2012
English abstract
The article discusses recent reforms in the Swedish preschool. Is educare, the hallmark of the Swedish preschool, challenged by ideas about school preparation and future employability? Changes of goals, policy instruments and settings are analyzed fram a historical perspective.The conclusion is that the reform work neds to be understood in relation to national ideas as well as in relation to ideas advocated by international organisations. The application of Halls´(1993) requirements for paradigm shift points to changes of first and second order rather than to a simultaneous change of goals, policy instruments and settings. Additional research on what actually happens in the local context is recommended as policy and practices seldom totally overlap.
Swedish abstract
Artikeln diskuterar olika förskolereformer i Sverie och ställer fråpgan om den svenska modellen, EDUCARE, är hotad av ideer om skolförberedelse och senare anställningsbarhet.Förändringarna studeras på olika nivåer och från ett historiskt perpspektiv. Slutsatsen är att reformarbetena måste förstås dels i förhållande till nationella ideer, föreställninar och traditioner, dels i förhållande till internationella organisationer. Vidare forskrning som uppmärksammar vad som faktiskt sker i den lokala kontexten rekommenderas.
Link http://revistas.rcaap.pt/spp/article/view/786... (external link to publication)
Publisher Editora Mundos Sociais, Universitario de Lisboa
Host/Issue Sociologica Problemas E´Practicas;
Volume 69
ISSN 0873-6529
Pages 47-61
Language eng (iso)
Subject preschool
social investment strategy
paradigm shift
educare
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14858 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics