Elevdemokrati: en symbios av kunskap, erfarenhet och deltagande - En fallstudie av elevdemokrati på riktigt

DSpace Repository

Elevdemokrati: en symbios av kunskap, erfarenhet och deltagande - En fallstudie av elevdemokrati på riktigt

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevdemokrati: en symbios av kunskap, erfarenhet och deltagande - En fallstudie av elevdemokrati på riktigt
Author Blonde Andersson, Maria
Date 2012
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur elevdemokrati uppfattas och upplevs i praktiken av elever på en skola med elevmajoritet i sin skolstyrelse. Problemställningen lyder ”hur uppfattar eleverna på Artistskolan elevdemokrati och hur upplever de denna i praktiken?”. Undersökningen består av en fallstudie där kvalitativa intervjuer med skolans elever har utgjort datainsamlingsmetod. Intervjudatan har sedan tolkats och analyserats med John Deweys teorier om utbildning och demokrati. Eleverna menar att skolans elevdemokrati i stort sett fungerar väl, men att skolans informationshantering kan förbättras, både för att eleverna ska vara informerade om vad som pågår och för att få fler elever att engagera sig i skolans olika demokratiska organ. Elevdemokrati är inget man som elev förväntar sig och därför kommer man inte heller kämpa för den. Initiativet måste därför komma uppifrån menar eleverna. Vidare uppger eleverna att elevdemokratin har gjort att de fått en mer positiv inställning till sin skolgång och att de känner att de har ett större personligt ansvar. Andra positiva effekter de menar att elevdemokratin har gett är en känsla av gemenskap på skolan. Undersökningen visar att kunskap, erfarenhet och deltagande har en mycket nära relation och ömsesidigt påverkar varandra. För att få elever att delta måste kunskapen och erfarenheten finnas där och för att elever ska få erfarenhet och kunskap måste de tillåtas att delta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Ansvar
Deltagande
Demokrati
Elevdemokrati
Elevinflytande
Erfarenhet
Gymnasieskola
John Dewey
Kunskap
Utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/14865 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics