Gruppkonstellationens påverkan på elevens grovmotoriska utveckling

DSpace Repository

Gruppkonstellationens påverkan på elevens grovmotoriska utveckling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gruppkonstellationens påverkan på elevens grovmotoriska utveckling
Author Olsson, Eskil
Date 2013
Swedish abstract
Det grundläggande syftet med undersökningen var att undersöka hur gruppkonstellationen påverkar elevernas grovmotoriska utveckling i ämnet idrott och hälsa. Många elever upplever osäkerhet i samband med motoriska aktivititeter på idrottslektionen på grund av den exponerade position som uppstår. Den motoriska utvecklingen är mycket väsentlig ur ett helhetsperspektiv för eleven och den kollektiva utformningen på undervisningen kan begränsa individens personliga utveckling. Kunskapsbakgrunden till undersökningen bygger på hur sociokulturella förhållningssätt påverkar de biologiska utvecklingsprocesser som alla barn och ungdomar genomgår. Alla elever genomgår stora förändringar både fysiskt och psykiskt under högstadieperioden och blir föremål för en social formgivningsprocess. Denna process är inte alltid gynnsam för deras personliga motoriska utveckling vilket kan medföra sociala problem och även påverka individens teoretiska inlärningsförmåga. Kvalitativa intervjuer med idrottslärare som varit yrkesverksamma i över tio år utgör metoden för undersökningen. Dessa intervjupersoner upplever osäkerhet hos eleverna på grund av idrottsämnets exponerade och kollektiva utformning men deras åtgärder för att skapa en bra undervisningsmiljö skiljer sig en aning. Undersökningens slutsatser visade att gruppens sociala nivå och förmåga att samverka är mycket avgörande för motorikundervisningen. Sammansättningen är den enskilt viktigaste faktorn för att få en grupp som visar acceptans för olikheter. För att nå den gruppsamverkan som är önskvärd för undervisningen kan antingen gruppen delas eller aktivt få arbeta med gruppdynamik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject motorikundervisning
kollektiv
gruppkonstellationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/14872 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics