"En kväll på hotell" Bilders betydelse för läsförståelsen hos vuxna andraspråksinlärare på Sfi. "One night at a hotel" Images and their contribution to reading comprehension when learning a secons language as an adult.

DSpace Repository

"En kväll på hotell" Bilders betydelse för läsförståelsen hos vuxna andraspråksinlärare på Sfi. "One night at a hotel" Images and their contribution to reading comprehension when learning a secons language as an adult.

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title "En kväll på hotell" Bilders betydelse för läsförståelsen hos vuxna andraspråksinlärare på Sfi. "One night at a hotel" Images and their contribution to reading comprehension when learning a secons language as an adult.
Author Rosell Larsson, Lena
Date 2012
English abstract
The purpose of this paper is to investigate the meaning of images for reading comprehension within adult second-language education "Sfi- svenskundervisning för invandrare" i.e. Swedish language teaching for immigrants. Today's teaching programmes outlines that students from different cultural contexts and educational levels should be able to comprehend information in both written texts, from images and also within different topics. In order to achive my results I have used a qualitative method, followed by individual interviews. Initially the informants were divided into two groups of which one group read a text accompanied with pictures while the other group read the same text but without the pictures. After reading, the informants were asked questions relating to the text they had just read. The results showed that the informants who had been reading the text along side with the pictures reached better results than the informants who had read the same text without the pictures. The result also showed to be corresponding to previous research findings within the area, wich shows that if there is clarity between picture and text, the picture will contribute to a better coprehension of the text as well as a better comprehension of the content of the picture; particularly regarding pedagogical teaching materials.
Swedish abstract
Mot bakgrund av dagens läroplaners betoning av att elever inom olika utbildningsnivåer och från olika kulturella kontexter ska kunna tillgodogöra sig information i text och bild inom olika ämnen, är syftet för denna uppsats att undersöka bilders betydelse för lärsförståelsen hos vuxna andraspråksinlärare i Sfi - svenskundervisning för invandrare. Metoden jag använt mig av är en kvalitativ metod med uppföljande individuella intervjuer. Informanterna delades upp i två grupper av vilka den ena gruppen fick läsa en text med tillhörande bilder samtidigt som den andra gruppen fick läsa motsvarande text men utan bilder. Efter läsningen fick samtliga informanter svara på ett antal övningsuppgifter till texten. Resultatet visade sig bli att de informanter som läst texten med bilder fick ett bättre utfall på övningsuppgifterna än de som läst texten utan bilder. Resultatet visade sig även ligga i linje med tidigare forskning som gjorts i området; forskning som bl.a. visar på att om det finns redundans mellan text och bild så bidrar detta till en bättre förståelse av innehållet i texten men även i bilderna - framförallt i pedagogiska läromedel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Images; reading comprehension; Swedish second language; culture; adult; immigrants
Handle http://hdl.handle.net/2043/14877 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics