Historia i förskolan

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Historia i förskolan
Author Rudnert, Joel
Editor Riddersporre, Bim ; Persson, Sven
Date 2010
English abstract
Children have a rich experiences of the past. They remember things from their own life - going to the sea in the summer, birthday parties and annoying companions - and they have heard stories about and by older relatives like Grandma and Grandpa. They also meet the past in stories and adventures in both books and movie. Here is the foundation for a natural interest in history that can be encouraged in preschool.
Swedish abstract
Barn har rika erfarenheter av det förflutna. De minns saker från sitt eget liv - badutflykter om sommaren, födelsedagsfester och retsamma kamrater - och de har hört berättelser om och av äldre släktingar som mormor och morfar. De möter också äldre tid i sagor och äventyr i både bokform och film. Här finns grunden till ett naturligt intresse för historia som kan uppmuntras i förskolan.
Publisher Natur & Kultur
Host/Issue Utbildningsvetenskap i förskolan
ISBN 978-91-27-12111-9
Pages 173-190
Language swe (iso)
Subject historieundervisning
historiedidaktik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14890 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics