Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

DSpace Repository

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Editor Jönsson, Karin
Date 2009
Swedish abstract
Bygga broar och öppna dörrar diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det viktiga språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskolan och skolan och vilka möjligheter som finns att utveckla arbetet. I boken visas hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker.
Publisher Liber
ISBN 978-91-47-09378-6
Pages 196 s
Language swe (iso)
Subject språk
svenskämnet
barns textvärldar
undervisning
förskola och skola
skriftspråket
inbillningskraft, fantasi och kreativitet
lekens betydelse
berättelsens betydelse
sagan
högläsning
identifikation
flerstämmighet
boksamtal
skrivande
textförståelse
vardagsspråk och skolspråk
innehållsfrågan
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14892 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics