Inkludering av elever med autism i grundskolan - En undersökning av autistiska elevers lärandemiljö

DSpace Repository

Inkludering av elever med autism i grundskolan - En undersökning av autistiska elevers lärandemiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Inkludering av elever med autism i grundskolan - En undersökning av autistiska elevers lärandemiljö
Author Nasr, Manuella ; Khemiri, Nathalie
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur undervisning drivs när man har elever med diagnosen autism i klassen och pedagogers syn på hur de arbetar för att inkludera dessa elever. Syftet är också att undersöka om klassrumsmiljön på skolan spelar en särskild stor roll för elever med autism. De frågeställningar som vi har använt oss av är: Hur arbetar pedagogerna med elever som har diagnosen autism? Vad anser de vara av betydelse för att dessa elever ska kunna inkluderas i klassrumsarbetet? Undersökningen i detta arbete bygger på två kvalitativa metoder. Vi har använt oss av metoderna observation och intervju. Resultatet som vi fick på denna undersökning var att tydlighet, rutiner och struktur är viktigt för personer med diagnosen autism. Läromiljön måste även vara anpassad efter eleven för att eleven ska kunna inkluderas i klassrumsarbetet. Undersökningen resulterade även till vår slutsats att det är pedagogerna som ska anpassa sig efter eleverna och inte tvärtom. De resultat vi fick i vår undersökning var att skolan ska främja elevernas fortsatta lärande och utveckling, vilket även Skolverket belyser.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Autism
Inkludering
Lärandemiljö
Pedagoger
Elever
Grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/14899 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics