"Nu är du precis som Måns!" - livsfrågor, etik och moral i skönlitteraturen

DSpace Repository

"Nu är du precis som Måns!" - livsfrågor, etik och moral i skönlitteraturen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Nu är du precis som Måns!" - livsfrågor, etik och moral i skönlitteraturen
Author Andersson, Ida ; Lindström Thelin, Mollie
Date 2012
Swedish abstract
Vi har valt att undersöka hur några pedagoger jobbar med skönlitteratur i sin undervisning med livsfrågor, etik och moral. Då ett tematiskt arbetsätt ständigt betonats under vår utbildning är vi nyfikna på hur man som pedagog kan integrera svenskämnet med religionskunskapen och framförallt hur man med hjälp av skönlitteratur kan stimulera barns reflektioner kring livsfrågor, moral och etik. Undersökningen grundas främst i kvalitativa intervjuer med tre pedagoger samt en observation vid ett lektionstillfälle. De svar vi får från intervjuerna och observationen kopplar och jämför vi med relevant litteratur. Vi kom fram till att lärarna arbetade på olika sätt men delade många åsikter och värderingar kring ämnet. Lärarna betonade främst vikten av diskussioner med eleverna knutet till litteraturen. De ansåg att eleverna har lättare att diskutera livsfrågor, etik och moral när det är knutet till fiktiva karaktärer och händelser, detta tack vare att ingen av eleverna själva känner sig utpekade. Det framkom även att två av tre pedagoger använder sig av evidensbaserade program knutet till skönlitteraturen. Lärarna såg sig överlag positiva till arbetssättet men ansåg också att det var tidskrävande. Vi har genom undersökningen fått konkreta exempel på hur man kan använda skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen och har själva fått tydligare insikt i hur vi i vår framtida yrkesroll kan arbeta ämnesintegrerat mot målen i läroplanen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Livsfrågor
Etik
Moral
Skönlitteratur
Religionskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/14901 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics