Läsförståelsemetoder – finns dessa? En kvalitativ studie om läsförståelseundervisning i årskurs 2

DSpace Repository

Läsförståelsemetoder – finns dessa? En kvalitativ studie om läsförståelseundervisning i årskurs 2

Details

Files for download
Icon
Examensarbete 15 hp
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsförståelsemetoder – finns dessa? En kvalitativ studie om läsförståelseundervisning i årskurs 2
Author Grebovic, Livija ; Eklöv, Ann-Sofi
Date 2011
Swedish abstract
Eftersom internationella undersökningar visar att läsförståelsen sjunker hos svenska elever, var syftet med detta arbete att undersöka hur lärare i årskurs 2 arbetar med läsförståelse. Vi undrade vilka läsförståelsemetoder som används och hur styrdokumenten tolkas. För att få svar på våra frågeställningar har vi tagit hjälp av tidigare forskning och litteratur som behandlar läsförståelse som ämne. Vi har använt oss av kvalitativa undersökningsmetoder, vilket innebär intervju och observation. Resultatet av studien visar att de undervisningsmetoder i läsförståelse som finns idag inte förekommer i renodlad form, samt att lärarna saknar kännedom om dessa. Undervisningsmetoder som vi identifierade under studiens observationstillfällen är en blandning av beprövade undervisningsmetoder i läsförståelse. Resultatet visar även att lärarna inte prioriterar tiden för arbete med läsförståelse. Slutsatsen av vår undersökning har blivit att lärarnas förhållningssätt till kursplanen i ämnet svenska och deras arbetssätt har betydelse för elevernas utveckling av läsförståelse.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Explicit undervisning
läsförståelse
lässtrategier
undervisningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/14904 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics