Barns kommunikation i den fria leken ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Barns kommunikation i den fria leken ur ett genusperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns kommunikation i den fria leken ur ett genusperspektiv
Author Hansen, Caisa ; Wohlert, Karolina
Date 2012
Swedish abstract
Abstract Hansen, Caisa och Wohlert Karolina (2012). Barns kommunikation i den fria leken ur ett genusperspektiv. Malmö högskola: Lärarutbildningen Detta examensarbete kommer att handla om kommunikationen ur ett genusperspektiv i en grupp av 4- och 5-åringar i den fria leken. Frågeställningar som besvarades är följande: Hur kommunicerar pojkar med varandra under den fria leken? Hur kommunicerar flickor med varandra under den fria leken? Hur kommunicerar flickor och pojkar med varandra i blandad grupp under den fria leken? I tidigare forskning beskriver vi hur ett barn tidigt lär sig vilket kön de tillhör och hur barn tidigt har en tendens att välja lekkamrater av samma kön. På förskolorna väljer pojkarna att leka med bilar, flygplan, dinosaurier medan flickorna väljer dockor och verklighetslekar. I leken utvecklar barnen sin fantasi, kreativitet, motoriken och det sociala samspelet. Hela tiden sker det kommunikation och när inget händer så är det en kommunikation ändå, en så kallad tyst kommunikation. Vi har använt oss av kvalitativa metoder, så som att skriftligt observera och videofilma barnen i deras lek på en förskola. Vi har informerat föräldrarna på avdelningen om vad vi gjort på deras barns förskola då föräldrarna är intresserade av att vara insatta i sina barns utveckling. Det vi har fått fram utifrån resultatet är att det skiljer sig i leken och kommunikationen beroende på om flickorna och pojkarna leker var för sig eller i blandad grupp. Pojkarna leker mer stökiga lekar och använder sin fantasi mera, medan flickorna leker mer lugna och vardagliga lekar om sådant de varit med om. Språket och kommunikationen har också en stor inverkan i leken då flickorna pratar ”vuxet” och uppländska medan pojkarna mörkade sina röster. Vi märkte också att flickorna i större utsträckning har längre samtal i leken medan pojkarna har mer korta samtal och gör mer ljud ifrån sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Genus, kommunikation, lek, röständringar och språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/14913 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics