Den fria leken i förskolan

DSpace Repository

Den fria leken i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den fria leken i förskolan
Author Ripfjord, Emma
Date 2012
English abstract
My purpose of this study is to investigate educators, parents and children thoughts on the free play in preschool. I would also look at how teachers work with using the toys are purchased, to inspire kids to play.
Swedish abstract
Mitt syfte med den här undersökningen är att undersöka pedagoger, föräldrar och barns tankar om den fria leken i förskolan. Jag vill även titta på hur pedagogerna jobbar, med hjälp av de leksaker som köps in, för att inspirera barnen till lek.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Barn
Fri lek
Förskola
Föräldrar
Genus
Lärande
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/14933 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics