Utvärdering i förskolan : en forskningsöversikt

DSpace Repository

Utvärdering i förskolan : en forskningsöversikt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Utvärdering i förskolan : en forskningsöversikt
Author Åsén, Gunnar ; Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2012
Swedish abstract
Denna forskningsöversikt ingår i Vetenskapsrådets rapportserie och har tagits fram i samarbete med Skolverket. Syftet är att redovisa olika sätt att tänka kring, och genomföra utvärdering i förskolan. Tyngdpunkten ligger på svenska förhållanden, men rapporten innehåller även en del internationella utblickar. Skolverket har finansierat framtagandet av rapporten. Skolverket ska stödja skolhuvudmän, rektorer och lärare i deras utbildningsverksamhet, och bidra till att förbättra deras förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheterna för ökad måluppfyllelse. De slutsatser och reflektioner som presenteras är författarnas egna. Översikten har tagits fram av Gunnar Åsén vid Stockholms universitet och Ann-Christine Vallberg Roth vid Malmö högskola. Granskningen av rapporten är genomförd genom peer review.
Link http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2012_06.pdf... (external link to publication)
Publisher Vetenskapsrådet
Series/Issue Vetenskapsrådets rapportserie;6
ISSN 1651-7350
ISBN 978-91-7307-216-8
Pages 84
Language swe (iso)
Subject utvärdering
evaluering
förskolan
forskningsöversikt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14938 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics