Bara för att vi är lite annorlunda

DSpace Repository

Bara för att vi är lite annorlunda

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bara för att vi är lite annorlunda
Author Wimborn, Anna
Date 2012
English abstract
The purpose of my study is to highlight a number of teachers and students' approach to the integration of students with a disability in mainstream education. Based on an historical review visible until the circumstances disabilities lived in the present day, to give the reader aware of the prevailing conditions. Using questionnaires, personal interviews and focus group interviews, the material is then analyzed to see similarities and differences in teachers 'and pupils' attitudes. The results were analyzed show that educators believe that one must look to the individual to decide whether it is appropriate to integrate into regular school, causing their teaching assignments that fall outside the scope when we working for a school for all. Students believe that the course, students with a disability attend mainstream school, but they had probably had it better with other like-minded people.
Swedish abstract
Syftet med min undersökning är att lyfta ett flertal pedagoger och elevers förhållningssätt till integrering av elever med någon form av funktionshinder i vanlig grundskola. Utifrån en historisk tillbakablick synliggörs först de omständigheter funktionshindrade levde under fram till våra dagar, för att ge läsaren kännedom om de då rådande förhållandena. Med hjälp av enkäter, personliga intervjuer och fokusgruppsintervjuer har materialet därefter analyserats, för att se likheter och skillnader i pedagoger och elevers attityder. Det resultat som analyserades visar att pedagoger anser att man måste se till individen för att avgöra om det är lämpligt att integrera i vanlig skola, vilket får deras läraruppdrag att falla utanför ramen när vi arbetar för en skola för alla. Eleverna anser att självklart kan elever med någon form av funktionshinder gå i vanlig skola men de hade nog haft det bättre med andra likasinnade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject en skola för alla
funktionshinder
integrering
skolans utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/14952 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics