Hur en grupp pedagoger arbetar med barn för att skapa intresse för den skriftspråkliga världen

DSpace Repository

Hur en grupp pedagoger arbetar med barn för att skapa intresse för den skriftspråkliga världen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur en grupp pedagoger arbetar med barn för att skapa intresse för den skriftspråkliga världen
Author Spångberg, Johanna ; Fröberg, Anna
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur en grupp pedagoger, på två förskolor, arbetar med barnen för att utveckla intresse för den skriftspråkliga världen. För att uppnå detta syfte har vi genomfört en undersökning på två förskolor. Vi har observerat verksamheten samt utfört kvalitativa intervjuer med sammanlagt åtta pedagoger. För att kunna beskriva och sätta ord på vad vi sett har vi läst in oss på relevant teori av Jörgen Frost, Caroline Liberg och Aidan Chambers med flera. Resultatet visar att pedagogerna utgår från skönlitteratur för att tillvarata barnens intresse för den skriftspråkliga världen, vilket aktuell forskning förespråkar. Metoderna de använder skiljer sig dock åt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Förskola, läs- och skrivutveckling, skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/14958 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics