Från arbetet till skolan : ett forskningsprojekt om vuxnas matematik

DSpace Repository

Från arbetet till skolan : ett forskningsprojekt om vuxnas matematik

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Från arbetet till skolan : ett forskningsprojekt om vuxnas matematik
Author Wedege, Tine ; Björklund Boistrup, Lisa
Date 2012
Swedish abstract
Vetenskapsrådet har beviljat 4,5 miljoner till det internationella forskningsprojektet Vuxnas matematik: Från arbetet till skolan. Syftet med projektet är att beskriva, analysera och förstå vuxnas informella matematikkompetens och att därigenom skapa en vetenskaplig grund för en positiv förändring av matematikundervisningen i yrkesprogram, övriga ungdomsskolan och vuxenundervisningen.
Link http://ncm.gu.se/node/5924... (external link to publication)
Publisher Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM)
Host/Issue Nämnaren;1
Volume 2012
ISSN 0348-2723
Pages 81-85
Language swe (iso)
Subject vuxna
matematik
arbete
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14972 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics