Vad är familj?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är familj?
Author Vångenbrant, Anna ; Lindhe Persson, Matilda
Date 2013
Swedish abstract
Den här studien syftar till att synliggöra rådande föreställningar om familj i barns tal. Undersökningen har skett genom kvalitativa intervjuer med förskolebarn och empirin har sedan analyserats utifrån tidigare forskning kring normalitet, barns tal om familj och kring familjen i allmänhet. Studien har resulterat i synliggjorda diskurser och normer inom ämnet. Familjen sågs enligt de deltagande barnen som platsbunden och kopplad till omsorg och samhörighet. Barnet ansågs vara en centralgestalt och den klassiska kärnfamiljen tilldelades stort utrymme.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject barns tal
familj
familjekonstellationer
normalitet
socialisation
Handle http://hdl.handle.net/2043/14974 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics