Nivåanpassning- Ett sätt att höja motivation till utveckling i ämnet idrott och hälsa?

DSpace Repository

Nivåanpassning- Ett sätt att höja motivation till utveckling i ämnet idrott och hälsa?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nivåanpassning- Ett sätt att höja motivation till utveckling i ämnet idrott och hälsa?
Author Åhs, Ted
Date 2013
English abstract
The purpose of this investigation is to see if the pupils them self experience that they get higher motivation to development if the P.E lessons becomes level adjusted with new election of level in every single moment they work with. This investigation was made at Klågerupskolan with a survey among the 8 and 9 graders. The result of the investigation showed that pupils in their teens believed that level adjusted with new election of level in every single moment would lead to an increase of motivation. The investigation also showed that an a clear majority thought they would cope more, have more fun and would try more in the P.E lessons if the lessons became level adjusted. My conclusion is that pupils in their teen believe that they will get higher motivation to development if the P.E lessons became level adjusted but it is important that they get to work level adjusted but the groups have to change every time there is a new moment to work with in the lessons.
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att se om eleverna själva upplever att de får större motivation till utveckling om idrottslektionerna blir nivåanpassade vid de olika aktiviteterna de arbetar med. Undersökning genomfördes 2009-03-03 på Klågerupskolan genom en enkätundersökning bland skolans årskurs 8 och 9. Resultatet av undersökningen visade att elever i tonåren själva tror att en nivåanpassning vid idrottens olika moment skulle ge ökad motivation till utveckling hos dem. Undersökningen har också tydligt visat att en överväldigande majoritet skull klara av fler moment, tycka det var roligare och skulle våga mer på lektionerna om det var nivåanpassat. Min slutsats är att elever i tonåren själva tror att de motiveras mer till utveckling vid nivåanpassning men att det är viktigt att de får arbeta nivåanpassat med nytt gruppindelningsbyte vid de olika momenten som finns inom ämnet idrott och hälsa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Nivåanpassning, motivation, utveckling, idrott och hälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/14977 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics