”Är han en sån där Hen eller?” - En studie om begreppet Hens möjliga funktion i skolans jämställdhetsarbete

DSpace Repository

”Är han en sån där Hen eller?” - En studie om begreppet Hens möjliga funktion i skolans jämställdhetsarbete

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Är han en sån där Hen eller?” - En studie om begreppet Hens möjliga funktion i skolans jämställdhetsarbete
Author Lorek, Emilia
Date 2013
Swedish abstract
Uppsatsens syfte var att undersöka om begreppet Hen kan fylla en funktion i skolans jämställdhetsarbete. Jag har genomfört både kvalitativa och kvantitativa studier genom tre djupdykningar, en enkätundersökning som verksamma lärare svarade på, tre semistrukturerade intervjuer med informanter som främst representerar ett akademiskt perspektiv samt en textanalys från ett kapitel av en lärobok. Resultatet har jag teoretiserat genom Hirdmans begrepp det stereotypa genuskontraktet, Butlers teori om performativitet och genom den binära genusuppdelningens betydelse i genusordningen samt ställt resultatet i relation till tidigare forskning. Resultatet av teoretiseringen pekar i stor utsträckning på att de verksamma lärarna ser ett problem med det stereotypa genuskontraktet samt performativitet, men inte den binära genusuppdelningen. Informanterna såg problem med alla dessa begrepp då de är en del av genusordningen. I textanalysen framkom att läromedlet inte stämde överens med skolans uppdrag, att aktivt motarbeta traditionella könsmönster, då texten agerade konserverande i samtliga begrepp. Slutsatsen av uppsatsen är att eftersom genusordningen upprätthålls i skolan genom den binära genusordningen och performativa processer, har Hen en tydlig teoretisk funktion i skolan jämställdhetsarbete och kan därför vara gynnsamt att införa i skolans verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject genus, Hen, jämställdhet, könsidentitet, könsmönster
Handle http://hdl.handle.net/2043/14985 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics