Papper och penna eller tangentbord och skärm? Vilka verktyg erbjuder gymnasielärare i svenskundervisning?

DSpace Repository

Papper och penna eller tangentbord och skärm? Vilka verktyg erbjuder gymnasielärare i svenskundervisning?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Papper och penna eller tangentbord och skärm? Vilka verktyg erbjuder gymnasielärare i svenskundervisning?
Author Nilsson, Iréne
Date 2012
English abstract
The purpose of my investigation is to study the view of supply of computers and the use of computers among a num¬ber of senior high school teachers, teaching Swedish. I also investigate their demands on pupils and their use of computers in the course “Svenska A”. My web inquiry was distributed during March 2009. The results of the inquiry have been compared with descriptions of requirements for writing and with former and present curricula. The supply of computers for teachers is insufficient and the supply of computers for pupils is even more so. Communication mediated by computer is being used to give information to pupils and to make teaching more efficient. A majority of the teachers have not been offered further training by their employers within the field of communication mediated by computer. In the course “Svenska A” pupils are being offered to use computers in varying degrees, from once per course till every lesson. The teachers’ claims on the pupils’ competence in their use of computers vary from “no demands” to wide demands. In the discussion I shed light on how new technology is being assimilated by schools and education. I also insert my results in a context of time.
Swedish abstract
Syftet är att undersöka hur ett antal gymnasielärare som undervisar i svenska ser på datortillgång och datoranvändning, samt vilka krav de ställer på elevernas datoranvändning i kursen Svenska A. Undersökningen genomfördes via en webbenkät, vilken distribuerades under mars 2009. Resultatet av webbenkäten ställs mot beskrivningar av förutsättningar för skrivande och aktuella styrdokument. Tillgången på lärardatorer är otillräcklig och tillgången på elevdatorer är ännu mera otillräcklig. Datormedierad kommunikation används för att effektivisera undervisningen och för att nå eleverna med information. En majoritet av lärarna i undersökningen har inte erbjudits kompetensfortbildning inom området datormedierad kommunikation av sin arbetsgivare. I kursen Svenska A erbjuds eleverna varierande datortillgång, allt från varje lektion till en gång per kurs. Lärarnas krav på elevernas datorkompetens i kursen varierar mellan ”inga krav” och omfattande krav. I diskussionen belyser jag hur ny teknik assimileras av skola och undervisning och sätter in mina resultat i en tidskontext.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Computer-mediated communication (CMC)
supply of computers
digital competence
information technology (IT)
Learning management system (LMS)
information and communication technology (ITC)
Svenska A
Datormedierad kommunikation
datortillgång
digital kompetens
informationsteknik/informationsteknologi (IT)
informations- och kommunikationsteknologi (ITK)
undervisningsplattform
Handle http://hdl.handle.net/2043/14998 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics