Gymnasieungdomars kunskaper om beslutsfattande i studie- och yrkesval

DSpace Repository

Gymnasieungdomars kunskaper om beslutsfattande i studie- och yrkesval

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasieungdomars kunskaper om beslutsfattande i studie- och yrkesval
Author Mannesson, Moa ; Skånhamre, Sofie
Date 2013
Swedish abstract
Mot bakgrund av aktuella samhällsförändringar, som leder till att kunskap inom beslutsfattande blir en viktig tillgång inför kommande val i livet är syftet med detta examensarbete att studera gymnasieungdomars kunskaper om processen att fatta beslut gällande studier och arbete. Studiens syfte är även att analysera vilken medvetenhet gymnasieungdomar visar kring självbild och självkänsla och hur de utifrån denna medvetenhet ser på möjligheten att arbeta kring dessa begrepp inom skola och vägledning. Författarna ställer sig följande frågor: Vilka kunskaper har gymnasieungdomar kring att fatta beslut gällande studier och arbete? Vilken medvetenhet visar gymnasieungdomar kring självbild och självkänsla och hur de utifrån denna medvetenhet ser på möjligheten att arbeta kring dessa begrepp inom skola och vägledning? Studiens valda metod är en kvalitativ intervjustudie med gymnasieungdomar i årskurs tre. Studiens resultat är att gymnasieungdomar vill fatta beslut på egen hand, samtidigt som de har ett behov av att bli sedda och lyssnade till. Gymnasieungdomarna har kunskaper kring att fatta beslut och dessa kan relateras till kunskaperna i studiens teorier, som är CIP teorin och Gottfredsons teori om begränsningar och kompromisser. Gymnasieungdomarna är delvis medvetna om begreppen självbild och självkänsla och de ser en möjlighet i att arbeta med dessa inom skola och vägledning. Några av studiens slutsatser är att det finns ett behov av att arbeta mer med begreppen självbild och självkänsla inom skola och vägledning. Att arbeta med att öka erfarenheter genom praktik och studiebesök är viktigt för att öka gymnasieungdomars kunskaper om sig själva.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject beslutsfattande
självbild
självkänsla
gymnasieungdomar
studie- och yrkesval
Handle http://hdl.handle.net/2043/15005 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics