Religiositet i undervisning och i samhället - hur speglar de varandra?

DSpace Repository

Religiositet i undervisning och i samhället - hur speglar de varandra?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religiositet i undervisning och i samhället - hur speglar de varandra?
Author Ismani, Afrim ; Suljagic, Nejra
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka vad som karakteriserar religiositeten i Sverige, vilka prioriteringar som görs i religionsundervisningen samt hur undervisningen i religion överensstämmer med religiositeten i samhället. För att besvara vår frågeställning utförde vi en kvalitativ undersökning där vi intervjuade sex religionskunskapslärare i gymnasiet. För att på ett tydligare sätt belysa intervjusvaren har vi använt oss av litteratur som först och främst beskriver religiositeten i samhället samt litteratur som på ett kritiskt sätt granskar religionsundervisningen. Utifrån litteraturen kan vi utläsa att kristendomen tappar sitt fotfäste i samhället och att allt fler söker sig till nyandliga rörelser. I undervisningen prioriterar lärarna världsreligionerna eftersom det står i kursplanen och då eleverna i viss mån förväntar sig det. Det framgår även att lärarna bortprioriterar nyandliga rörelser i undervisningen, dels pga. tidsbrist men också för att kursplanen inte fokuserar nämnvärt på dessa rörelser. En av våra slutsatser med arbetet är att undervisningen och kursplanen inte överensstämmer med den religiositet som finns i samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 58
Language swe (iso)
Subject Kristendom
Kursplan
Nyandligarörelser
Religiositet
Samhälle
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/15006 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics