Vilka likheter finns mellan Janusz Korczak och läroplanen 2011?

DSpace Repository

Vilka likheter finns mellan Janusz Korczak och läroplanen 2011?

Details

Files for download
Icon
Vilka likheter finns ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka likheter finns mellan Janusz Korczak och läroplanen 2011?
Author Jonsson, Philip
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning Philip Jonsson(2012) ” Vilka likheter finns mellan Janusz Korczak och Lgr 11” Malmö högskola: Lärarutbildningen Uppsatsen är en jämförelse mellan Janusz Korczak och dagens läroplan från 2011. Uppsatsens resultat är att det finns likheter mellan Janusz Korczaks pedagogik och läroplanen för 2011. Här har jag valt att fokusera på tre huvudpunkter: Pedagogik, demokrati och uppfostran. Janusz Korczak strävade efter att engagera barn i samtal, tro på de och ge barnen möjligheter till att tro på sig själva och utvecklas. Läroplanen och Korczak har gemensamma drag så som att läroplanen bygger på en demokratisk grund, den vilar på starka grunder så som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Korczak strävade efter rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Uppsatsen grundar sig i en litterär undersökning där jag via Korczaks böcker och vetenskapliga uppsatser söker efter likheter mellan Korczaks tankar och dagens läroplan. Uppsatsen kommer att redogöra för den litteratur som Korczak har skrivit, de böcker som handlar om hans liv och verk. Under arbetet med studien kom jag fram till att Korczak och grundskolans värdegrund har väldigt många likheter, hans grundtankar var att barnen skulle få en så stor referensram som möjligt. Han ville att barnen skulle få möjligheter i vardagen så som de ville leva den. Nyckelord: Janusz Korczak, Lgr11, lärarroll, pedagog, värdegrund.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Janusz Korczak, Lgr11, lärarroll, pedagog, värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/15012 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics