Yrkessoldat – En studie om vägen till soldatyrket

DSpace Repository

Yrkessoldat – En studie om vägen till soldatyrket

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Yrkessoldat – En studie om vägen till soldatyrket
Author Useinovski, Admir ; Fejzulahi, Ahmet
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att studera ett outforskat område inom Försvarsmakten. Då Sverige har infört ett yrkesförsvar har ett intresse för att studera denna nya yrkesgrupp i samhället väckts. Tanken var även att få en bättre bild av hur soldaterna ser på sitt val av yrke. Följande frågeställningar har ställts; Vad anser soldaterna har påverkat deras yrkesval? Vilka faktorer kan ha påverkat soldaterna att välja soldatyrket? De teoretiska modeller som har valts att användas i denna studie är Bourdieus sociologiska begrepp habitus, fält och kapital samt Hollands personlighetsmodell RIASEC. Denna undersökningens empiri är framtagen genom en kvantitativ studie där det genomfördes en enkätundersökning på 89 soldater från två olika regementen i Sverige. Det som har framkommit i denna studie är att de flesta av soldaterna var mellan 19-22 år gamla. I studien har det även framgått att de flesta av soldaterna kan beskrivas genom två av Hollands personlighetstyper, den realistiska och den sociala personlighetstypen. De flesta av soldaternas motiv till att söka sig till soldatyrket var att de ville ha ett arbete som var omväxlande, spänningsfullt och där de kunde hjälpa människor i utsatta situationer. Soldaterna anser att flera olika faktorer har påverkat deras val av yrke. Några av dessa är deras erfarenheter från värnplikten/grundutbildningen, olika rekryteringskampanjer från försvarsmakten samt att historier från vänner och familj har väckt ett intresse för soldatyrket. De flesta av soldaterna hade inte träffat någon studie- och yrkesvägledare innan de sökte sig till soldatyrket. De få som hade träffat en studie- och yrkesvägledare ansåg att dessa inte hade haft någon inverkan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Karriärval
Personlighet
Soldat
Yrkesval
Yrkesförsvar
Handle http://hdl.handle.net/2043/15014 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics