Inne att vara ute?

DSpace Repository

Inne att vara ute?

Details

Files for download
Icon
Examensarbete PDF
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inne att vara ute?
Author Brorsson, Marina ; Lindquist, Ulrika
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att se hur pedagoger på fem kommunala förskolor i en sydsvensk kommun resonerar kring utevistelse, samt om det är skillnad mellan förskolorna utifrån olika områden så som hälsa, lärande, social utveckling och ett par områden till. Vi använde oss av den kvantitativa metoden enkätundersökning för att få svar på våra frågeställningar. Sedan analyserade vi empirin och tidigare litteratur genom de fyra ovan nämnda områden samt övriga argument för eller emot att gå ut. Pedagogerna som medverkat i vår undersökning anser att det är viktigt att var ute, för både barn och vuxna. Undersökningen visar att det spelar mindre roll var man arbetar eller hur länge för verksamhetens utevistelser. Viktigast för barnens fysiska hälsa och lärandeförutsättningar är vilka pedagoger som arbetar med dem, på vilken förskola de går samt personalens personliga inställning till utevistelse. Vad gäller utevistelse finns det tecken som tyder på att det mer är pedagogernas vilja som styr än barnens.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn
Hälsa
Lärande
Social utveckling
Utevistelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/15015 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics