Matematikundervisning ur ett multimodalt perspektiv

DSpace Repository

Matematikundervisning ur ett multimodalt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Matematikundervisning ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikundervisning ur ett multimodalt perspektiv
Author Sandell, Frida ; Kinnbo, Julia
Date 2013
Swedish abstract
Med utgångspunkt från svenska elevers sjunkande resultat i TIMSS 2007, PISA 2007 och Skolverkets nya satsning på att höja matematiklärares didaktiska kunskaper, ansåg vi att vi behövde stärka våra kunskaper kring matematisk didaktik för att på så sätt stimulera våra framtida elevers inlärning i ämnet. För att få svar på vår frågeställning har vi utgått från relevant litteratur och genomfört klassrumsobservationer samt lärarenkäter. Vi har i detta arbete undersökt vilka pedagogiska tekniker lärarna vi observerat använt sig av, ur ett multimodalt perspektiv, i sin matematikundervisning samt hur dessa pedagogiska tekniker samverkar med klassrumsinteraktionen. Utifrån våra observationer fick vi fram ett resultat, som vi analyserade utifrån våra två huvudfrågor. Utifrån våra erfarenheter från vår undersökning diskuterade vi vårt resultat i en slutsats. Där kom vi fram till att genom att låta eleverna arbeta med konkret material och genom möjligheter att samarbeta, ökade elevinteraktionen vilket stimulerade lärandet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Matematisk didaktik
klassrumsinteraktion
multimodalitet
konkret matematik
bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/15028 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics