Skolans värld i skönlitterära barnböcker

DSpace Repository

Skolans värld i skönlitterära barnböcker

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolans värld i skönlitterära barnböcker
Author Randowo, Linnea ; Sjöbeck, Emelie
Date 2013
Swedish abstract
Randowo, Linnea och Sjöbeck, Emelie (2013) Skolans värld i skönlitterära barnböcker Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Detta arbete är en studie om hur förskolan samt skolan gestaltas i skönlitterära barnböcker. Undersökningen har gjorts genom att läsa och analysera tjugoen skönlitterära barnböcker. Resultatet har visat på hur den goda gentemot den mindre goda skolan och förskolan, lärare samt elever framträder i de olika böckerna. Detta presenteras i kapitel fem, ”Resultat, analys och teoretisk tolkning”. De använda barnböckerna är listade i slutet av arbetet. Analysen har därefter utgått både ifrån böckernas texter samt illustrationer, då samtliga böcker innehåller bilder. Illustrationerna blir på så sätt en del av boken och hjälper till att förmedla bokens innehåll. För att koppla detta till tidigare forskning har empirin sedan analyserats utifrån olika teorier. Större delar av dessa teorier kommer att presenteras i kapitel tre, ”Teori och tidigare forskning”. Som läsare kan man genom arbetet få en inblick och bredare förståelse i hur förskolans och skolans värld gestaltas i skönlitterära barnböcker. Detta arbete kan ses som ett verktyg och hjälp för pedagoger som analyserar och granskar sin yrkesroll. Resultatet kan även användas till diskussion för både föräldrar och pedagoger med sina barn och elever. Detta för att synliggöra böckernas innehåll och för att reflektera och koppla innehållet till verkligheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Barn
Elev
Förskola
Goda
Lärare
Pedagog
Skola
Värld
Handle http://hdl.handle.net/2043/15029 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics