Bilder i historieundervisning

DSpace Repository

Bilder i historieundervisning

Details

Files for download
Icon
Examensarbete om ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bilder i historieundervisning
Author Berg Trujillo, Rikard
Date 2013
Swedish abstract
Jag har i den här undersökningen valt att genom en observerande fältstudie se på hur bilder används i historieämnet. Undersökningens problemformulering bygger på tron om att bildämnet har en låg status inom skolan. Jag vill visa på att bild kan användas i olika ämnen och öppna upp för ämnesövergripande skolarbete. Jag har utgått från teorier om hur information och då även bilder är styrda och påverkade av olika krafter så som eurocentrism. De skolor jag besökt har skilt sig på det viset att de har haft en spridning av invandrarelever och etnisktsvenska elever. Detta för att se om bildanvändningen har skilt sig på något sätt i undervisningen. Meningen med undersökningen har varit att försöka besvara frågor om hur vida det talas om bilder, samt på vilket sätt bilder används i historieundervisningen. Jag har även försökt se huruvida det används någon form av visuelltspråk utöver bilder under lektionerna. Jag har kommit fram till att bilder används på flera olika sätt. I skolan med hög andel invandrar elever kan man säga att bilder ofta används som språkförstärkande verktyg, där de till exempel används för att koppla samman ett ord med ett speciellt föremål. I en skola utfördes också en bildanalys där bilder fungerar som källa för att skapa sig en bild av hur propaganda kunde användas under första världskriget för att spela på människors känslor. Jag har även skapat mig förståelsen att det inte talas om bilder så mycket som är möjligt. Och jag kan se hur bilder skulle kunna få mer utrymme i historieundervisningen samt att samarbete mellan historielärare och bildlärare skulle kunna vara givande. Nyckelord: Bildämnet,
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Bildämnet
Bildanvändning
Bilder
Historieämnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/15045 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics