Tutoring in mother tongue; a tool for learning when the new language is not sufficient

DSpace Repository

Tutoring in mother tongue; a tool for learning when the new language is not sufficient

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tutoring in mother tongue; a tool for learning when the new language is not sufficient
Author Cheikh El Haddadin, Amalia
Date 2013
Swedish abstract
Många elever i Malmö har idag invandrarbakgrund, och svenskan är därmed ett nytt språk för dem. Här, mer än på andra skolor, är språket grunden för att bredda och fördjupa sina kunskaper. Syftet med mitt arbete var att undersöka studiehandledningen och vilken roll den har som åtgärd och redskap när språket inte räcker till för att kunna följa kursplanen, och när eleverna inte har tillräckligt stark språkbas som gör det möjligt att ta emot och bearbeta information och kunskap. Jag genomförde två undersökningar i två olika skolor i Malmö. Genom observationer, med hjälp av enkäter, intervjuer och samtal med alla inblandade i studiehandledningsprocessen undersökte jag studiehandledningens effektivitet som en lösning när språket inte räckte till, samt dess betydelse för elevernas språk- och kunskapsutveckling, och därmed deras självförtroende som i sin tur påverkar deras lärande. Undersökningen visade att de elever som erbjuds studiehandledning på modersmålet klarar sig bra i skolan, och upplever sina studier som lättare och roligare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject studiehandledning
modersmål
tvåspråkig undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/15053 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics