Etableringssamtal

DSpace Repository

Etableringssamtal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Etableringssamtal
Author Aldzic, Amir ; Canas Castro, Ruben
Date 2013
Swedish abstract
Abstract I vår studie har vi intervjuat arbetsförmedlare som arbetar med etableringssamtal på Arbetsförmedlingen. Syftet med vår studie var att undersöka hur etableringssamtal går till och vilka faktorer påverkar samtalets utgång. Med hjälp av etableringssamtal så skall de nyanlända etablera sig snabbare och denna insats är frivillig. Vi genomförde kvalitativa forskningsintervjuer med åtta arbetsförmedlare som arbetar på etableringskontoret och som utför etableringssamtal. Resultatet analyserades utifrån samtalsmodellen The Skilled Helper av Gerard Egan, Vance Peavys konstruktivistiska vägledningsmodell samt begreppet gap som är taget från Cognitive Information Processing teori. I resultatet kom vi fram till att det förekommer skillnader i arbetsförmedlarnas arbetssätt med etableringssamtal. Det framkom i resultatdelen att det förekommer svårigheter i etableringssamtal, band annat så som språksvårigheter samt att det finns ett behov av utvecklande av etableringsinsatser för att underlätta för de nyanlända.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Nyckelord: Arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare, etableringssamtal, etableringsprocess, nyanlända.
Handle http://hdl.handle.net/2043/15067 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics