Vad vet ungdomar i särskolan om sex?

DSpace Repository

Vad vet ungdomar i särskolan om sex?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, other
Title Vad vet ungdomar i särskolan om sex?
Author Löfgren-Mårtenson, Lotta
Date 2011
Swedish abstract
Sexualkunskap blev obligatoriskt så tidigt som 1955 i den svenska skolan, men fortfarande tycks tillgång till information om den egna kroppen, sexualitet och relationer vara bristfällig för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF). De nationella målen för sexualkunskapen är alltför allmänt hållna och inte heller är de anpassade utifrån varierande utvecklings- och intellektuella nivåer. Den intellektuella funktionsnedsättningen medför också att ungdomarna inte har samma möjligheter som andra att delge varandra kunskaper. Ambivalensen är stor hos personal i särskole- och habiliteringsverksamheter och oro för oönskade graviditeter, sexuella övergrepp och andra sexuella risksituationer gör att man är osäker rörande vad, hur och vilka som ska förmedla dessa kunskaper.
Publisher Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus
Host/Issue Intra;4
ISSN 1102-4143
Pages 14-17
Language swe (iso)
Subject ungdomar och sexualitet
särskolan
sexualupplysning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/15085 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics