SJUKSKÖTERSKANS UNDERVISANDE ROLL FÖR ATT NÅ FÖLJSAMHET TILL EGENVÅRD HOS PATIENTER MED TYP 2 DIABETES

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKANS UNDERVISANDE ROLL FÖR ATT NÅ FÖLJSAMHET TILL EGENVÅRD HOS PATIENTER MED TYP 2 DIABETES

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title SJUKSKÖTERSKANS UNDERVISANDE ROLL FÖR ATT NÅ FÖLJSAMHET TILL EGENVÅRD HOS PATIENTER MED TYP 2 DIABETES
Author Hovbrand, Caroline ; Håkansson, Therese
Date 2013
English abstract
Background: Approximately 2-4,5% of Sweden's population is diagnosed with diabetes. Of those diagnosed 10-15% suffers of type 1diabetes and the remainder suffers of type 2 diabetes. The disease is constantly increasing (Wikblad 2012). These patients are everywhere and there is a great opportunity for nurses to meet these patients in both primary and inpatient care. Purpose: The purpose of this literature review is to describe how a nurse can educate a patient with type 2 diabetes to achieve compliance to self-care. Method: The paper is a literature review that is based on scientific literature and 10 articles from primary sources of which n=6 were qualitative and n=4 quantitative . Articles were found in PubMed and CINAHL. Each article was analyzed individually and then combined into themes. Results: The results show how the nurse can educate a patient with type 2 diabetes. The results are reported in the following five themes: approach between the nurse and patient, goal-setting as part of the education, patient attitude and understanding regarding their disease, information and education, self-care. Conclusion: The main finding of this study is that the education of patients with type 2 diabetes can be performed in different ways. The most important for the nurse is to recognize that patients have different needs and conditions for learning. Thus, it is important to individualize the education.
Swedish abstract
Bakgrund: Av Sveriges befolkning har ca 2-4,5 % diagnosen diabetes. Av de diagnostiserade har 10-15% typ 1 diabetes och resterande typ 2 diabetes. Eftersom sjukdomen ständigt ökar så finns dessa patienter överallt. Det finns således stor möjlighet att som färdig sjuksköterska träffa dessa patienter både inom primärvård och slutenvård. Syfte: Syftet med den här litteraturstudien är att beskriva hur en sjuksköterska kan undervisa en patient med diabetes typ 2 för att uppnå följsamhet till egenvård. Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie som baseras på n=10 vetenskapliga artiklar varavn= 6 kvalitativa och n=4 kvantitativa. Artiklarna har hittats i databaserna PubMed och CINAHL. Varje artikel analyserades enskilt och sammanfördes sedan till teman. Resultat: Resultatet kan visa hur sjuksköterskan kan undervisa en patient med typ 2 diabetes. Resultatet redovisas i följande fem teman: förhållningssätt mellan sjuksköterska och patient, målsättning som en del av undervisningen, patientens inställning och förståelse gällande sin sjukdom, information och undervisning, egenvård. Slutsats: Det mest centrala som framkommit i den här litteraturstudien är att undervisning av patienter med typ 2 diabetes kan utföras på olika sätt. En viktig del för sjuksköterskan är att inse att patienter har olika behov och förutsättningar för lärande. Därför är det viktigt att individanpassa undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject compliance
education
lifestyle changes
nurse
nursing
self-care
type 2 diabetes
Handle http://hdl.handle.net/2043/15119 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics