Ingen rök utan eld. En litteraturstudie om sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter som röker

DSpace Repository

Ingen rök utan eld. En litteraturstudie om sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter som röker

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ingen rök utan eld. En litteraturstudie om sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter som röker
Author Alshaer, Nidal ; Hagtorn, Ulrika
Date 2013
English abstract
Background: According to the WHO, tobacco use is the greatest threat to human health and causes many deaths each year worldwide. Tobacco-related diseases cost healthcare increasing amounts of money annually and the need for care is expected to increase. Nurses are the largest professional group in healthcare and they play an important role as health promoters. In her work, the nurse reaches a large proportion of the smoking population. Aim: To describe nurse related health promotion concerning patients who smoke. Method: Literature study based on data from 10 scientific articles. Results: Two themes are presented: The nurse as a health promoter and Changes in smoking habits. Conclusions: A combination of counselling, support and medical treatment has been shown to have the best effect on patients’ ability to change their smoking habits. In order to strengthen her role as a health promoter, a nurse needs training in smoking related health promotion already at the undergraduate level.
Swedish abstract
Bakgrund: Enligt WHO utgör tobaksbruk det största hotet mot människors hälsa och orsakar varje år många dödsfall i världen. Tobaksrelaterade sjukdomar kostar sjukvården årligen allt större summor och behovet av vård förväntas öka. Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen inom vården och de spelar en viktig roll som hälso¬främjare. I sitt arbete når sjuksköterskan en stor del av den rökande befolkningen. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter som röker. Metod: En litteraturstudie baserad på data från 10 vetenskapliga artiklar. Resultat: Två teman presenteras: Sjuksköterskan som hälsofrämjare och Förändring av tobaksvanor. Slutsatser: En kombination av råd, stöd och medicinsk behandling har visat sig ha den bästa effekten för att patienter ska lyckas förändra sina rökvanor. För att stärkas i sin roll som hälsofrämjare, behöver sjuksköterskan utbildning i rökrelaterad hälsovård redan i sin grundutbildning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject Hälsofrämjande arbete
omvårdnad
rökning
rökstopp
sjuksköterska-patient relation
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/15135 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics