Hur ser ett fritidshem ut idag? En studie om barns och fritidspedagogers syn på delaktighet, integrering och lärande.

DSpace Repository

Hur ser ett fritidshem ut idag? En studie om barns och fritidspedagogers syn på delaktighet, integrering och lärande.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur ser ett fritidshem ut idag? En studie om barns och fritidspedagogers syn på delaktighet, integrering och lärande.
Author Jönsson, Angelica ; Kovac, Margit
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning Vi har valt att skriva om fritidshemsverksamheten. Utifrån relevant forsking och vår empiri, bestående av intervjuer med pedagoger och barn och observationer, har vi sett olika saker som vi vill lyfta i vår text. Vi har sett att integreringen av skola i fritidshem har påverkat verksamheten och hur personalen arbetar inom fritidshemmet. Trots att pedagogerna säger att de kan utnyttja alla klassrum, ser vi i våra observationer att klassrummen oftast används av lärare och ”fritids” får hålla till godo med resterande rum. Vi har även utifrån intervjuerna sett att det är viktigt för pedagogerna att lyfta barnets röst och göra dem delaktiga i verksamheten. Även när barnen får vara med och bestämma är det dock pedagogerna som bestämmer ramarna. Dagarnas tema är förutbestämt och tider för mellanmål och när barnen går hem är faktorer som sätter ramar. Vi har även sett utifrån empiri och intervjuer att ett informellt lärande utifrån barnens intressen sker i den undersökta fritidshemsverksamheten. Vilket är något som både pedagogerna och forskare generellt vill lyfta som centralt för fritidshemsverksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Lärande, integrering, barns påverkansmöjlighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/15192 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics