Bakgrundsmusik i klassrummet - En studie om olika musikstilars påverkan under matematik- och svensklektioner

DSpace Repository

Bakgrundsmusik i klassrummet - En studie om olika musikstilars påverkan under matematik- och svensklektioner

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bakgrundsmusik i klassrummet - En studie om olika musikstilars påverkan under matematik- och svensklektioner
Author Stjerna, Sarah ; Kiö, Liselotte
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur klassisk musik, rock- och hiphopmusik som bakgrundsmusik påverkar elever under lektionstid i ämnena svenska och matematik. Vi har använt oss av observationer, enkäter och intervjuer, då vi vill ha med både vår egen och elevernas synvinkel i studien. Observationerna har visat att klasserna arbetade bäst under klassiska musikstycken. Resultatet har visat att eleverna upplever hiphopmusik som bästa bakgrundsmusik under både svensk- och matematiklektioner. Ungefär hälften av eleverna i undersökningen har svarat detta. I analysdelen lägger vi stor vikt vid musiksmak och barns påverkan på varandra utifrån ålder och hobbys, men också vid olika sorters teorier så som Mozarteffekten, vilket vi inte ser något större samband med i vår undersökning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/15195 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics