Omvårdnadshandledning, ett behov i det dagliga arbetet?

DSpace Repository

Omvårdnadshandledning, ett behov i det dagliga arbetet?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omvårdnadshandledning, ett behov i det dagliga arbetet?
Author Johansson, Alexandra ; Kristoffersson Svensson, Sarah
Date 2013
English abstract
Background: Many professionals are faced with difficult challenges and high expectations in their daily work. To process and reflect on these challenges provide increased skill and also improved self-esteem. In today’s work environment, characterized by lack of time and heavy workload, difficult situations can easily arise. Through structured mentoring, in groups, reflection and processing of ethically difficult situations are made possible. Objective: The aim of this study is to investigate whether there is a need and/or interest in reg. nurses for scheduled clinical supervision. The study was conducted in a small hospital in southern Sweden. Results: The study shows that the vast majority of the participants are interested in participating in clinical supervision. The majority of the respondents felt that there is a need for nursing supervision in their workplace. Most of them also were of the idea that scheduled time should be devoted to supervision.
Swedish abstract
Bakgrund: I sitt dagliga arbete är det många yrkesutövare som ställs inför svåra utmaningar och höga förväntningar. Att kunna bearbeta och reflektera kring dessa utmaningar ger en ökad kompetens och förbättrad självkänsla. I dagens arbetsmiljö, präglad av tidsbrist och hög arbetsbelastning, kan svåra situationer lätt uppstå. Genom en strukturerad handledning tillsammans i grupp möjliggörs reflektioner och bearbetning av etiskt svåra situationer. Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det finns ett behov och/eller intresse hos leg. sjuksköterskor för schemalagd omvårdnadshandledning, på ett mindre sjukhus i södra Sverige. Resultat: Studien visar att övervägande delen av antalet deltagare är positiva till att delta på omvårdnadshandledning. Majoriteten respondenter ansåg att behovet av omvårdnadshandledning fanns på arbetsplatsen och huvudparten av dessa var också överens om att schemalagd tid borde avsättas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 22
Language swe (iso)
Subject Omvårdnadshandledning
Behov
Intresse
Leg. Sjuksköterska
Schemalagd tid
Handle http://hdl.handle.net/2043/15205 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics