Pedagogers syn på barns delaktighet och inflytande i Sverige och Turkiet

DSpace Repository

Pedagogers syn på barns delaktighet och inflytande i Sverige och Turkiet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ertaban, Reyhan
dc.date.accessioned 2013-04-18T11:24:14Z
dc.date.available 2013-04-18T11:24:14Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15311
dc.description Detta examensarbete är en undersökning som jämför två förskolor i två länder, Sverige och Turkiet. Mitt intresse väcktes när jag utförde min verksamhetsförlagda tid i Turkiet. Hur en verksamhet styrs i Turkiet är väldigt annorlunda jämfört med hur de styrs i Sverige. Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers arbete på förskolorna med fokus på barns delaktighet och inflytande. Frågeställningarna som jag har besvarat är: Hur arbetar förskolepedagoger med barns delaktighet och inflytande i Turkiet respektive Sverige? Och Vilka skillnader och likheter finns mellan pedagogernas syn på förskolans uppdrag och barnsyn? Metod som används är kvalitativa intervjuer och observationer. Resultatet visar att det förekommer fler skillnader än likheter i pedagogernas arbete. Detta beror på skillnader i läroplaner och utbildningar, men även pedagogers syn på barn är annorlunda. Nyckelord: Barnsyn, Barns delaktighet och inflytande, Barnperspektiv, Barns perspektiv, Delaktighet en_US
dc.format.extent 33 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Delaktighet sv_SE
dc.subject Inflytande sv_SE
dc.subject Sverige sv_SE
dc.subject Turkiet sv_SE
dc.title Pedagogers syn på barns delaktighet och inflytande i Sverige och Turkiet en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics