Ett lärarperspektiv på entreprenörskap inom ämnet Biologi på gymnasiet

DSpace Repository

Ett lärarperspektiv på entreprenörskap inom ämnet Biologi på gymnasiet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jacobsson, Marie
dc.date.accessioned 2013-06-17T14:12:15Z
dc.date.available 2013-06-17T14:12:15Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.citation 45 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15521
dc.description Entreprenörskap är ett begrepp i den nya läroplanen vilket ska genomsyra skolan efter ett påbud från regeringen 2009. Den nya läroplanen för gymnasieskolan trädde i kraft med reform år 2011. Entreprenörskap är ett koncept som kan tolkas på olika sätt i skolan. Det kan ha en snäv betydelse i att vara ekonomiskt och syfta att utbilda i hur man driver företag eller en bred i att syfta till företagsamhet där ett flertal olika kompetenser hos eleven ska utvecklas genom undervisningen. Exempel på kompetenser är kreativitet, ansvarstagande och problemlösning. I denna studie var syftet att undersöka hur eller om lärare inom ämnet Biologi ansåg entreprenörskap vara ett relevant begrepp för undervisningen i Biologi samt hur de reflekterade kring begreppet. Undersökningen gjordes i form av semistrukturerad intervju av sex informanter, där samtliga var utövande gymnasielärare inom ämnet Biologi vid det Naturvetenskapliga programmet på sex olika skolor spridda genom Skåneregionen. Resultatet för studien var att lärarna ansåg att det relevanta perspektivet för undervisningen i Biologi var den breda kompetensutvecklande aspekten av entreprenörskap där fokus på mer studentaktiv undervisning kom in, även om inte samtliga lärare kände sig helt säkra på entreprenörskapets roll i skolan eller betydelsen för deras undervisning. Merparten av lärarna lyfte dock entreprenörskap som en relevant aspekt av skolan och undervisningen. Däremot lyftes tanken att entreprenörskap inte var något nytt för reformen, utan kanske var ett begrepp som blivit inskrivet för att tydliggöra vad skolan är menad att göra. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Biologi en_US
dc.subject Egenskaper en_US
dc.subject Entreprenöriellt lärande en_US
dc.subject Kompetenser en_US
dc.subject Gymnasieskola 2011 en_US
dc.subject Gy 2011 en_US
dc.subject Entreprenörskap en_US
dc.title Ett lärarperspektiv på entreprenörskap inom ämnet Biologi på gymnasiet en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics