VART TAR PENGARNA VÄGEN?

DSpace Repository

VART TAR PENGARNA VÄGEN?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title VART TAR PENGARNA VÄGEN?
Author Krüger, Pontus
Date 2013
English abstract
Money laundering in Sweden has previously been little explored. The purpose of this study is to investigate money laundering in Sweden in terms of crime structure, perpetrators and statistical correlations for these. The study is a commission issued by the County Criminal Police in Skåne. The material has consisted of criminal judgments downloaded from Blendow Lexnova’s database of court cases. Variables were encoded which were entered in SPSS where statistical analyses were conducted, based on the criminal judgments. The results demonstrate, among other things, that most of the money is precipitated in companies, the perpetrators are typically men which are 40 years of age with criminal background and there are a number of statistical correlations between the different aspects of crime structure for money laundering. In the discussion, following things are highlighted: the results can possibly be used in the operational activities of CCP and more research is needed on money laundering in general. A conclusion to be drawn is that the results should be generalized with caution when deficiencies are found in the material.
Swedish abstract
Penningtvätt i Sverige är sedan tidigare föga utforskat. I denna studie är syftet att undersöka penningtvätt i Sverige vad det gäller brottsstrukturen, gärningspersoner samt statistiska samband för dessa. Studien är ett uppdrag utfärdat av Länskriminalpolisen i Skåne. Materialet har bestått av straffrättsliga domslut hämtade ifrån Blendow Lexnovas rättsfallsdatabas. Utifrån domsluten kodades variabler vilka matades in i SPSS där statistiska analyser genomfördes. Resultaten visar bland annat att mest pengar återinvesteras i företag, gärningspersonerna är typiskt män i 40-årsåldern med brottslig bakgrund samt det finns ett flertal statistiska samband mellan olika aspekter av brottsstrukturen för penningtvätt. I diskussionen framhävs att resultaten möjligen kan användas i uppdragsgivarens operativa verksamhet samt att mer forskning generellt behövs om penningtvätt. En slutsats som dras är att resultaten bör generaliseras med försiktighet då brister återfinns i materialet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject brottsstruktur
gärningsperson
penningtvätt
statistiska samband
Handle http://hdl.handle.net/2043/15542 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics