Vi måste våga fråga

DSpace Repository

Vi måste våga fråga

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vi måste våga fråga
Author Edvik, Emma ; Oxenby, Cecilia
Date 2013
English abstract
Background: Cancer incidence is constantly increasing, but survival is increasing thanks to improved diagnostic methods and better treatment. The patient´s body is affected both by the cancer and its treatment, and sexual lust and function can also be affected and altered. A functioning sex life is an important part of the quality of life of most people. Health care professionals play an important role in preparing the patient for the symptoms they can expect, but often the patients want a lot more information than is given. Purpose: To highlight cancer patients´ needs for sexually related information. Method: A literature review with literature searches in the databases CINAHL and PubMed. The result is based on ten articles with quantitative and qualitative approach. Result: Five themes were identified: Conversation and information about the effects of the illness and possible effects of the treatment on sexual life, when should sexually related information be given, who should give the information, in what form, and also impediments for getting your needs of sexually related information met. The result showed that patients valued conversation and information about sexuality. Opinions about when and how this information should be given varied. The patients´ considered that health care professionals should initiate discussions about sexuality, but also meant that the lack of information was sometimes due to the health care professionals.
Swedish abstract
Bakgrund: Antalet cancerfall ökar konstant, men tack vare förbättrade metoder för att upptäcka och behandla cancer överlever allt fler denna sjukdom. Både sjukdomen och dess behandlingar kan ge en påverkan på kroppen, men även den sexuella lusten och funktionen kan påverkas och förändras. Ett fungerande sexualliv utgör en viktig del av livskvaliteten för de flesta. Vårdpersonalen har en viktig roll i att förbereda patienten på vilka symtom de kan förvänta sig, men patienterna önskar ofta avsevärt mycket mer information än vad som ges. Syfte: Att belysa cancerpatienters behov av sexualitetsrelaterad information. Metod: En litteraturöversikt med litteratursökningar i databaserna CINAHL och PubMed. Tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats ligger till grund för resultatet. Resultat: Fem teman identifierades: Samtal och information om sjukdomens påverkan och eventuella behandlingseffekter på sexuallivet, lämplig tidpunkt att ge sexualitetsrelaterad information på, lämplig person att ge sexualitetsrelaterad information, former för hur sexualitetsrelaterad information ska ges samt hinder för att få sina behov av sexualitetsrelaterad information tillgodosedda. Resultatet visade att patienter värdesatte samtal och information om sexualitet. Åsikterna varierade om när och hur denna information skulle ges. Patienterna ansåg att vårdpersonal skulle ta initiativ till diskussion om sexualitet men menade också att bristen på information ibland berodde på vårdpersonalen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject cancer
communication
information
information needs
literature review
sexuality
Handle http://hdl.handle.net/2043/15544 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics