Att sjunga på svenska ‐ en studie av den alternativa svenskspråkiga popens lyrik

DSpace Repository

Att sjunga på svenska ‐ en studie av den alternativa svenskspråkiga popens lyrik

Details

Files for download
Icon
En vetenskaplig ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att sjunga på svenska ‐ en studie av den alternativa svenskspråkiga popens lyrik
Author Pettersson, Mattias
Date 2013
English abstract
The purpose of this paper is to examine the Swedish-­‐speaking poplyrics in 2000's and 2010’s. By doing a textual analysis of two Swedish-­‐language poplyrics and a contextualization,  I intend to try to see how they portray themselves, and attempt to discover the common denominator for Swedish-­‐speaking poplyrics during these specified years. The theoretical perspective used is pop music's text and purpose the personal ‐ authentic ‐ created in the Swedish-­‐speaking poplyrics, how identity plays into the creation of the Swedish-­‐speaking poplyrics and how the eclectic pop music is inspired by various references in the creation of these. By doing a deep analysis of two Swedish-­‐language poplyrics I try to find out what makes it personal ­‐ authentic ‐ in these lyrics and by contextualize how it is created, I intend to see commonalities in the alternative popgenre. I conclude that the main goal of writing in Swedish is that it becomes more personal and closer to Swedish listeners. I conclude that the personal - authentic ­‐ created through the use of the I­‐perspective, Swedish culture references, geographical place names and some with a sense of inadequacy for expectations of the text I in relation to  the world.
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka svenskspråkiga poptexter under 2000- och 2010-talet. Genom att göra en textanalys av två svenskspråkiga poptexter samt en kontextualisering ämnar jag försöka se hur de gestaltar sig samt försöka utröna gemensamma nämnare för svenskspråkiga poptexter under dessa angivna år. De teoretiska perspektiv som används är popmusikens text och syftar hur det personliga – autentiska - skapas inom svenskspråkiga poptexter, hur identitet spelar in i skapandet av svenskspråkiga poptexter samt hur den eklektiska popmusiken låter sig inspireras av olika referenser i skapandet av dessa. Genom att göra en djupanalys av två svenskspråkiga poptexter försöker jag utröna vad som skapar det personliga – autentiska – i dessa texter och genom att kontextualisera hur det skapas ämnar jag se gemensamma nämnare inom den alternativa popgenren. Jag kommer fram till att det huvudsakliga målet med att skriva på svenska är att det blir personligare och närmare svenska lyssnare. Jag kommer fram till att det personliga – autentiska – skapas genom användandet av jagperspektiv, svenska kulturreferenser, geografiska platsangivelser samt till viss del en känsla av otillräcklighet inför förväntningar på textens jag i förhållande till omvärlden.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Alternativ pop
Svenska texter
Sverige
Markus Krunegård
Annika Norlin
Säkert
Identitet
Plats
Personligt
Kulturella referenser
Autenticitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/15641 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics