INFORMATION TO PEOPLE WITH DIABETES - ARE THERE PREFERENCES? A LITERATURE REVIEW

DSpace Repository

INFORMATION TO PEOPLE WITH DIABETES - ARE THERE PREFERENCES? A LITERATURE REVIEW

Details

Files for download
Icon
Bachelor Thesis, ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title INFORMATION TO PEOPLE WITH DIABETES - ARE THERE PREFERENCES? A LITERATURE REVIEW
Author Magno Jacobsen, Sofia
Date 2013
English abstract
Information and education is an essential part of diabetes treatment to ensure that people with diabetes will be able to live as well and with as few complications as possible. It is often up to the individual educator to give adequate information. Despite many possibilities, the patients’ needs are not necessarily considered. The objective of the literature review was to see if patients had preferences to which diabetes information they receive as well as if they had preferences in which manner they receive diabetes information. The method was a systematic literature review based on the seven steps of Willman et al. [20]. Seven articles [21-27] were found and used. The literature searches were made in three databases; Pub-Med, CINAHL and ERIC. The result showed that patients did indeed have preferences to which information they received and in which manner they prefer to receive it. The patients wanted Individual, Specific and Reliable information and they wanted to receive it Continuously, Supportively, Easily and in Multiple Formats.
Swedish abstract
Information och undervisning är en viktig del av diabetesbehandlingen för att personer med diabetes skall kunna leva sina liv så gott och med så få komplikationer som möjligt. Det är mycket upp till den enskilda undervisaren att ge adekvat information. Trots många möjligheter, så är patienternas behov inte alltid tillgodosedda. Syftet med denna litteraturstudien var att se om patienter med diabetes hade preferenser om vilken diabetesinformation de tog emot liksom om de hade preferenser om på vilket sätt de tog emot den. Metoden var en systematik litteraturstudie, baserad på Willman et al. [20] Sju artiklar [21-27] identifierades och användes. Litteratursökningarna skedde i tre databaser; PubMed, CINAHL samt ERIC. Resultatet visade att patienterna hade både preferenser om vilken diabetes information de ville ta emot samt på vilket sätt de ville motta den. Patienterna ville ha individuell, specifik samt pålitlig diabetes information, och de ville motta denna information på följande sätt; fortlöpande, stödjande, utan svårigheter samt i olika format.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/15716 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics