Factors affecting neurosensory disturbances after mandibular osteotomies. Clinical and experimental studies

DSpace Repository

Factors affecting neurosensory disturbances after mandibular osteotomies. Clinical and experimental studies

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Title Factors affecting neurosensory disturbances after mandibular osteotomies. Clinical and experimental studies
Author Al-Bishri, Awwad
Date 2004
English abstract
Neurosensory disturbance (NSD) is a common complication to surgical corrections of mandibular deformities particularly when the sagittal split technique is used. With this technique the inferior alveolar nerve can be directly injured during surgery or damaged when trapped between the two bone segments. The incidence of sensory disturbance after sagittal split osteotomy varies considerably between centres. As an alternative to sagittal split osteotomy (SSO) the intra-oral vertical ramus osteotomy (IVRO) can be used to correct mandibular prognathism. The main advantage with this technique is the low incidence of nerve damage, which outweighs a period of postoperative intermaxillary fixation. The clinical studies were carried out to evaluate neurosensory disturbance with regard to kind of surgical procedure, direction of mandibular movement during surgery, the additional procedure of genioplasty, age, gender and the perioperative use of steroids. Whereas mandibular movement, additional genioplasty or gender did not affect the incidence, age and the perioperative use of steroids seemed to be factors to consider. As expected the incidence of NSD was lower with the use of IVRO than SSO. Also with the latter NSD was comparatively low, when steroids were given perioperatively. The observation that the introduction of the use of perioperatively administered steroids coincided with the decrease in the incidence of impaired sensibility prompted experimental studies to elucidate the role of the steroids. These showed that steroids facilitated nerve healing as reflected in functional tests and in the nerve morphology [recruited macrophages and nerve growth factors (NGF-R p75)].
Swedish abstract
Sensibilitetsnedsättning är en vanlig komplikation till kirurgisk korrigering av käkställningsfel i mandibeln speciellt vid användande av sagittal split teknik. Med denna teknik är risken för skada av n. alveolaris inferior stor och skadan kan ske direkt under det kirurgiska ingreppet eller genom att nerven blir inklämd mellan de olika benfragmenten. Frekvensen av sensibilitetsnedsättning efter sagittal split osteotomi varierar avsevärt mellan olika kirurgiska centra. Som ett alternativ till sagittal split osteotomi (SSO) kan intraoral vertikal ramus osteotomi (IVRO) användas för korrigering av mandibulär prognati. Fördelen med denna metod är den låga förekomsten av nervskada, som kompenserar den postoperativa intermaxillära fixationen. Kliniska studier genomfördes för att utvärdera NSD med hänsyn till olika kirurgiska metoder, riktning åt vilken mandibeln förflyttas under ingreppet, kombination med hakplastik, ålder, kön och användning av steroider perioperativt. Medan mandibelns förflyttningsriktning, hakplastik och kön inte påverkar frekvensen av NSD, förefaller verkar åldern samt användning av steroider perioperativt vara de faktorer att beakta. Som förväntat var förekomsten av NSD lägre med IVRO än med SSO. Dessutom var NSD jämförelsevis lägre när steroider gavs perioperativt. Införandet av steroider perioperativt sammanföll med minskad förekomst av NSD. Denna iakttagelse föranledde studier för att klargöra steroidernas roll. Det har visat att steroider befrämjar nervläkning så som den återspeglas i funktionella test och morfologiska förändringar [recruited macrophages och nerve growth factors (NGF-R p75)]
Publisher Centre for Oral Health Sciences, Malmo University
ISBN 91-628-6090-9
Language eng (iso)
Subject Mandible
Osteotomy
Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/1586 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics