” För deras eget bästa”- en historisk innehållsanalys om hur LO-tidskriften Fackföreningsrörelsen framställde invandrare i Sverige 1966-68

DSpace Repository

” För deras eget bästa”- en historisk innehållsanalys om hur LO-tidskriften Fackföreningsrörelsen framställde invandrare i Sverige 1966-68

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ” För deras eget bästa”- en historisk innehållsanalys om hur LO-tidskriften Fackföreningsrörelsen framställde invandrare i Sverige 1966-68
Author Maar, Caroline
Date 2013
Swedish abstract
Sverige idag är inte ett Sverige som för över 40 år sen. Skillnaderna är stora, inte minst landets befolkning. Vid en återblick på hur LO- tidskriften Fackföreningsrörelsen mellan åren 1966- 68 hade för syn på invandring har jag funnit stora skillnader på hur en sådan stor organisation som LO och det den står för har ändrat inställning under åren. En del av det som stod i tidskriften på 1960- talet hade orsakat ramaskri i medierna idag. Jag har i mitt arbete valt att undersöka vilken syn på invandring som LO- tidskriften Fackföreningsrörelsen hade under införandet av den nya invandringspolitiken som infördes 1967- 68 och som hade till syfte att reglera invandringen. I mitt arbete har jag med med hjälp av kvalitativ innehållsanalys gått igenom tidskriftens utgåvor mellan åren 1966- 68, och sedan med hjälp av litteratur som behandlar mina frågeställningar analyserat och kommit fram till resultat. Jag har bland annat funnit att tidskriften framställde invandringen och invandrarna som ett problem och att de hävdade att det var för deras eget bästa som en reglering av invandringen skulle införas. Under min undersökta period skedde stora samhällsförändringar med socialdemokraterna vid makten. Möjligtvis är det dessa revolutionerande samhällsförändringar som LO inte vill riskera att förlora på grund av allt för stor invandring. Nyckelord:
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject anpassning
arbetskraft
etnicitet
fackföreningsrörelsen
invandrare
invandring
svenskar
Handle http://hdl.handle.net/2043/15999 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics