Nangijala: Har sorg och död plats i en meningsfull fritid

DSpace Repository

Nangijala: Har sorg och död plats i en meningsfull fritid

Details

Files for download
Icon
pdf
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nangijala: Har sorg och död plats i en meningsfull fritid
Author Eckberg, Matilda
Date 2013
Swedish abstract
Detta arbete handlar om hur fritidspedagoger möter barn i sorg, vilken plats samtal om döden har i fritidshemmet samt i vilka sammanhang samtal om döden uppstår. Vidare undersöker jag om Astrid Lindgrens Bok ”Bröderna Lejonhjärta” kan vara användbar som redskap för att stötta barn som sörjer och i samtal med barn om döden. Genom intervju har jag undersökt tre pedagogers syn på att prata med barn om döden och hur de möter barn i sorg. Intervjufrågorna har jag arbetat fram genom en textanalys av Bröderna Lejonhjärta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn
Sorg
Död
Handle http://hdl.handle.net/2043/16105 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics